Projekt „Ctrl+C – Ctrl+V”

Informujemy o możliwości skorzystania z projektu „Ctrl+C – Ctrl+V” realizowanego przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań- Fundacją Nowy Staw. Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych. Projekt jest skierowany do osób, które ukończyły 18 rok życia oraz zamieszkują na terenie Polski. Do udziału … Czytaj dalej

Spotkania dla głuchych lub słabosłyszących Anonimowych Alkoholików.

Informujemy o możliwości spotkań online dla osób g/Głuchych tłumaczone na polski język migowy (PJM) oraz osób słabosłyszących z napisami w języku polskim organizowanych przez ,,Anonimowych Alkoholików”. Spotkania odbędą się w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych … Czytaj dalej

Bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży w wieku 11-13 lat. Trwa nabór !!!

Na prośbę Stowarzyszenia dla Rodzin informujemy o prowadzonym naborze na bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne. Zajęcia odbywają się w ramach projektu ,,Socjoterapia drogą rozwoju” i rozpoczynają się w kwietniu 2021 r. w Świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Ząbkowskiej 39, Warszawa. Stowarzyszenie dla Rodzin prowadzi nabór do grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży w wieku 11-13 lat. Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone są … Czytaj dalej

PROGRAM ,,Aktywny samorząd”

Informujemy, iż od 1 marca rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”. Program skład się z dwóch modułów. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski drogą elektroniczną za pośrednictwem SOW (sow.pfron.org.pl/) lub w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, pokój 21. Program skierowany jest do osób … Czytaj dalej

Masz problemy w szkole lub w domu? Chcesz z kimś o tym porozmawiać? Zadzwoń na infolinię 116 111 ,„Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży” i skorzystaj z pomocy.

Każdego dnia konsultanci Telefonu Zaufania 116 111 odbierają około 300 połączeń od młodych ludzi. Aż 130 z nich dotyczy problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, takich jak: depresja, niska samoocena, stres, napięcie, niepokój i lęki, a także zaburzenia odżywiania, samotność i smutek. Wśród tych telefonów są też połączenia od dzieci, które okaleczają się, mają myśli samobójcze czy planują odebrać sobie życie. Miesięcznie konsultanci podejmują około 40 interwencji kryzysowych. To najpilniejsze … Czytaj dalej

Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!

Informujemy iż, Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”. Celem kampanii jest promowanie wśród seniorów wiedzy na temat korzyści, jakie niesie bezgotówkowa forma pobierania świadczeń i korzystanie z rachunku bankowego. Z informacji ZUS wynika, że co trzeci ankietowany pobierający aktualnie świadczenie w formie gotówki, byłby skłonny korzystać z konta bankowego,  gdyby otrzymał … Czytaj dalej

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Informujemy o możliwości  składania wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2021 roku w ramach działań prowadzonych przez PEFRON. Wnioski można składać on-line w systemie SOW lub za pośrednictwem Powiatowego Centrum Rodziny mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 65, 96 -500 Sochaczew- ( właściwy w przypadku mieszkańców gminy Młodzieszyn ). Kto może ubiegać się … Czytaj dalej

Zmiana kryterium dochodowego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przypomina o nowo obowiązujących kryteriach dochodowych uprawniających do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2020  w wysokości 220% kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej. Osoby, które przekroczyły wcześniej kryterium dochodowe, mogą ponownie zgłosić się do tut. Ośrodka celem przeliczenia dochodu. W … Czytaj dalej

Informacja dotycząca szczepień.

Od 25 stycznia  ruszyły  szczepienia seniorów 80 plus. E-skierowania dla nich wystawiane są automatycznie w systemie, według PESEL. Nie mają one kodu jak inne skierowania. Ważne są 90 dni. Nie obowiązuje też rejonizacja, co oznacza, że każdy może sobie wybrać dowolny punkt szczepień. Seniorzy mogą umawiać się na termin zastrzyków na trzy sposoby z wykorzystaniem centralnego systemu e-rejestracji, … Czytaj dalej

Bądźmy solidarni, nie zostawiajmy drugiego człowieka w potrzebie

Okres zimowy, niskie temperatury, szczególnie nocą, to najtrudniejszy czas dla osób zmagających się z kryzysem bezdomności. –Wójt Gminy Młodzieszyn zwraca się do wszystkich mieszkańców gminy z apelem – bądźmy solidarni, nie zostawiajmy drugiego człowieka w potrzebie, reagujmy. Prognozy pogody nie przynoszą dobrych wieści dla osób zmagających się z kryzysem bezdomności. W najbliższych dniach temperatury, zwłaszcza … Czytaj dalej

Skip to content