Kampania społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023.

Na prośbę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w związku z trwającą kampanią promocyjną „Już jesteś?” dotyczącą realizacji I otwartego konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023”, udostępniamy materiały propagujące pieczę zastępczą, które zostały umieszczone przez realizowaną ją Fundację „Edukacja z Wartościami”  na stronie http://juzjestem.info Rodzinę zastępczą tworzą zwykli ludzie, którzy robią niezwykłe rzeczy. … Dowiedz się więcej

Oferta Zimowiska dla dzieci rolników- zgłoszenia do 24.11.2023r.

ZIMOWISKO BIAŁY DUNAJEC Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin, www.stowarzyszenie-kras.pl, e-mail: biuro@stowarzyszenie-kras.pl, tel. (0-81) 746 19 85 wew.2 organizuje ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW Szanowni Państwo, Po raz kolejny zapraszamy dzieci rolników na zimowe wyjazdy w góry. We współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Proponujemy 7-dniowe zimowiska w ośrodkach … Dowiedz się więcej

Informacja dotycząca pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych z Banków Żywności.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy. Będziemy Państwa informować o rozpoczęciu nowego programu i wydawaniu skierowań. W załączeniu pismo PISMO DO WPS WS INFORMOWANIA O FEPŻ

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przypomina: aby uzyskać kontynuację wypłaty zasiłku rodzinnego 1 listopada 2023r. należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres świadczeniowy 2023/2024. Wnioski są przyjmowane : w godzinach 8.00-16.00, tel. 46-816-63-47.  

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2023/2024

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego można ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024. Od 1 do 15 września 2023 można składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący teren Gminy Młodzieszyn, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na … Dowiedz się więcej

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024- informacja o programie, diagnoza potrzeb.

Wójt Gminy Młodzieszyn informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z … Dowiedz się więcej

Nowy okres świadczeniowy – fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przypomina, że od dnia 1 sierpnia 2023r. można składać wnioski w formie papierowej o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wnioski o ustalenie prawa do  świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy 2023/2024. Wnioski przyjmujemy : w godzinach 8.00-16.00 świadczenia rodzinne,  tel. 46-816-63-47, w godzinach 8.00-15.00 fundusz alimentacyjny, … Dowiedz się więcej

Świadczenia rodzinne – okres zasiłkowy 2023/2024

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres 2023/2024 – wnioski składamy od 1 lipca 2023 r. (wersja elektroniczna), od 1 sierpnia 2023 r. (wersja papierowa): Dowód osobisty wnioskodawcy – do wglądu. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany). Orzeczenie o niepełnosprawności lub … Dowiedz się więcej

Fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024 będą przyjmowane: drogą elektroniczną – od 01 lipca 2023r. za pośrednictwem: Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://empatia.mpips.gov.pl/), ·         Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal), bankowości elektronicznej, tradycyjnie (w wersji papierowej) … Dowiedz się więcej

Skip to content