Uzależnienie i przemoc w rodzinie gdzie można uzyskać pomoc

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej w Młodzieszynie

ul. Wyszogrodzka 23A

96-512 Młodzieszyn

  1. Dyżur pełni terapeuta –psycholog Wróblewski Daniel:

– w wtorki telefonicznie prosimy o kontakt pod numerem telefonu  46 862 41 59 w godzinach 800-1100

  1. Dyżury pełni prawnik Jarosław Hernik

– w 2 razy w miesiącu po ustaleniu osobistym w GOPS  lub telefonicznym terminu pod numerami telefonu 46 816 63 43, 46 816 63 44, 46 816 63 45.

 

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
ul. Batalionów Chłopskich 3/7
96-500 Sochaczew

Rejestrować można się osobiście w Rejestracji Zdrowia Psychicznego w następujących godzinach:

Poniedziałek – 7.30 – 18.00
Wtorek – 7.30 – 18.00
Środa – 7.30 – 18.00
Czwartek – 7.30 – 18.00
Piątek – 7.30 – 15.00

bądź telefonicznie pod numerem: tel. (46) 864-98-00

Poradnia Leczenia Uzależnień tel. (46) 864-98-00

– Do Poradni Leczenia Uzależnień nie jest wymagane skierowanie!


– Osoby współuzależnione do Poradni Leczenia Uzależnień przyjmowane są na podstawie skierowania!

 

Link do strony: Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/baza-teleadresowa-instytucji-pomogajacych-osobom-dotknietym-przemoca-w-rodzinie

 

Adresy  szpitali odwykowych

1. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Zalesie 1,

09-500 Gostynin

2. Szpital Specjalistyczny MSW, Oddział Leczenia Uzależnień
05-400 Otwock,
ul. Bolesława Prusa 1/3
tel. 022 779-20-61

3. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia
05-802 Pruszków,
ul. Partyzantów 2/4
tel. 022 758-68-09, 022 739-14-00

4. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu Instytut Psychiatrii i Neurologii
02-957 Warszawa,
ul. Sobieskiego 9
tel. 022 458-28-48

Skip to content