Formularze do pobrania

Wzór wniosku  o dodatek elektryczny  i klauzula którą należy dołączyć do wniosku

link do wniosku: 111

klauzula do wniosku: Klauzula dodatek elektryczny

 

Wzór wniosku  o zakup węgla  i klauzula którą należy dołączyć do wniosku

link do wniosku: wniosek o zakup preferencyjny węgla

klauzula do wniosku: Klauzula sprzedaż węgla

 

Wzór wniosku  o dodatek dla gospodarstw domowych  i klauzula którą należy dołączyć do wniosku

link do wniosku: WNIOSEK_O_WYPŁATĘ_DODATKU_DLA_GOSPODARSTW_DOMOWYCH_Z_TYTUŁU_WYKORZYSTYWANIA_NIEKTÓRYCH_ŹRÓDEŁ_CIEPŁA

klauzula do wniosku: Klauzula źródła ciepła

 

 

Wzór wniosku  o dodatek węglowy i klauzula którą należy dołączyć do wniosku

link do wniosku:  https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf

klauzula  do wniosku klauzula dodatek węglowy

instrukcja wypełniania wniosku:Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_węglowy12

 

Wzór wniosku o jednorazowe świadczenie pieniężne  300 zł dla obywateli Ukrainy

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE 300

klauzula ukraina 300 plus

Wzór wniosku o dodatek osłonowy

Nowy_wzór_wniosku_o_wypłatę_dodatku_osłonowego

Klauzula dodatek osłonowy z oświadczeniem

W przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę z ZUS-u prosimy o wypełnienie i załączenie do wniosku  zgody wypełnionej na formularzu zamieszczonym poniżej

zgoda ZUS

 

 

Link do strony  z obowiązującymi wzorami druków 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

Wzory oświadczeń o świadczenia z pomocy społecznej

oświadczenia pomoc społeczna

Wzór oświadczeń do paczek żywnościowych

oświadczenia do paczek żywnościowych

oświadczenia paczki żywnościowe 1

 

Wzór wniosku wydanie zaświadczenia czyste powietrze

wniosek Czyste powietrze, 5,6,7 osoba

 

 

 

Skip to content