Masz problemy w szkole lub w domu? Chcesz z kimś o tym porozmawiać? Zadzwoń na infolinię 116 111 ,„Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży” i skorzystaj z pomocy.

Każdego dnia konsultanci Telefonu Zaufania 116 111 odbierają około 300 połączeń od młodych ludzi. Aż 130 z nich dotyczy problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, takich jak: depresja, niska samoocena, stres, napięcie, niepokój i lęki, a także zaburzenia odżywiania, samotność i smutek. Wśród tych telefonów są też połączenia od dzieci, które okaleczają się, mają myśli samobójcze czy planują odebrać sobie życie. Miesięcznie konsultanci podejmują około 40 interwencji kryzysowych. To najpilniejsze przypadki, wymagające natychmiastowej reakcji odpowiednich służb w celu ratowania zdrowia i życia dzieci kontaktujących się z Telefonem 116 111. To średnio 1,5 interwencji dziennie!

Wskaźnikiem świadczącym o kondycji psychicznej dzieci i młodzieży jest liczba prób samobójczych, która w Polsce z roku na rok stale rośnie. W 2019 roku zarejestrowano 951 prób samobójczych wśród dzieci do 18 r.ż., w tym aż 46 podjętych przez dzieci do 12 r.ż. W minionym roku 98 z nich zakończyło się zgonem dziecka. Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 7% młodych ludzi w wieku 13-17 lat próbowało sobie odebrać życie. Samobójstwa stanowią jedną z głównych przyczyn śmierci dzieci i nastolatków w grupie wiekowej 10-19 lat. Pod tym względem, Polska zajmowała w 2017 roku niechlubne, drugie miejsce w Europie.

Problemy zdrowia psychicznego dzieci są często związane z trudnościami w relacjach z rówieśnikami, rodzicami, kłopotami w szkole oraz sytuacjami, w których dziecko doświadcza przemocy. Średnio 26 rozmów dziennie dotyczy przemocy i krzywdzenia. Dzieci zwierzają się z doświadczania przemocy fizycznej i emocjonalnej – często wielokrotnej, a także wykorzystywania seksualnego, czy zaniedbania.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży od 12 lat prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która bezpłatnie pomaga dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy. Telefon jest anonimowy, bezpłatny, całodobowy i dyskretny.

W każdym europejskim kraju pod numerem 116 111 osoby poniżej 18 roku życia otrzymają potrzebną pomoc i wsparcie.

W telefonie zaufania pracują psycholodzy i pedagodzy – konsultanci. Są oni  profesjonalnie przygotowani do świadczenia pomocy psychologicznej przez telefon oraz online.

Osoby niepełnoletnie, bardziej niż dorośli, są narażone na doznawanie przemocy. Dlatego to bardzo ważne, abyś wiedział/a, jakie masz prawa i to, że masz prawo je egzekwować.

  • MASZ PRAWO do życia bez przemocy i do ochrony Twojej godności osobistej. Nikomu nie wolno Cię bić, wyśmiewać, poniżać. Masz prawo do uzyskania pomocy i wsparcia, jeśli ktokolwiek traktuje Cię w zły sposób, wyrządza Ci krzywdę, obraża Cię, bije lub dotyka w sposób, jakiego sobie nie życzysz.
  • MASZ PRAWO do życia, a dorośli i państwo muszą zadbać o Twój psychiczny i fizyczny rozwój.
  • MASZ PRAWO do nauki, ale też do wypoczynku, rozwijania zainteresowań i talentów.
  • MASZ PRAWO wypowiedzieć się w każdej sprawie, która Ciebie dotyczy. Masz prawo do wyrażania swojej opinii, szczególnie w tych sprawach, które dotyczą Ciebie. Możesz wyrażać swoje myśli i uczucia mówiąc, pisząc, malując lub w każdy inny sposób, który nie obraża innych osób. Masz także prawo do własnych przekonań religijnych oraz czuć i myśleć inaczej oraz mieć różne zdanie.
  • MASZ PRAWO do prywatności – to znaczy, że nikt nie może bez pytania i Twojej zgody czytać Twoich listów i pamiętników, sms-ów, maili i chatów.
  • MASZ PRAWO do wychowania w rodzinie. Jeśli Twoi rodzice mieszkają oddzielnie, masz prawo do kontaktu z mamą i z tatą. Możesz mieszkać ze swoimi rodzicami pod warunkiem, że jest to dla Ciebie bezpieczne. Nikt nie może oddzielić Cię od nich wbrew ich woli, czy bez zgody Sądu. Nikt nie ma prawa zabrać Cię do innego kraju bez zgody Twojej i Twoich rodziców.
  • Rodzice są odpowiedzialni za Twoje wychowanie i rozwój, a państwo ma obowiązek im w tym pomagać. Gdy zachorujesz, MASZ PRAWO do opieki i leczenia, które pomoże Ci wrócić do zdrowia. Twoi opiekunowie mają obowiązek zapewnić Ci odpowiednie wyżywienie oraz warunki higieniczne.

Poniżej zamieszczamy link do strony oraz film.

Strona główna

Skip to content