PROGRAM ,,Aktywny samorząd”

Informujemy, iż od 1 marca rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”. Program skład się z dwóch modułów. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski drogą elektroniczną za pośrednictwem SOW (sow.pfron.org.pl/) lub w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, pokój 21. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które mogą starać się o dofinansowanie m.in. na:

zdobycia prawa jazdy,

zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym,

nowoczesnych protez kończyn,

sprzętu komputerowego,

refundację kosztów studiów.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJĘ NA STRONIE:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

http://www.pcpr.powiatsochaczew.pl/newsshow/10335?title=1-marca-ruszyl-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-Aktywny-samorzad-&sochaczew=sochaczew

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Termin Opis
01.03.2021 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
środków finansowych PFRON na realizację programu
01.03.2021 Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 
31.03.2021 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021
30.04.2021 Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
31.05.2021 Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia
31 marca 2021 r.)
31.08.2021 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module I
10.10.2021 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022
06.12.2021 Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
31.12.2021 Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie
31.08.2022 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2021 roku
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

 

Skip to content