Pomoc dla dzieci w formie darmowych posiłków w szkołach od września do grudnia 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że istnieje możliwość finansowania obiadów od miesiąca września 2023 r. do grudnia 2023 r. dla dzieci w szkołach i osób dorosłych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Osoby zainteresowane zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, w godziny 8.00-16.00 od … Dowiedz się więcej

Linia Pomocy Pokrzywdzonym: +48 222 309 900

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i … Dowiedz się więcej

Meble poszukują nowego właściciela!

Ogłoszenie nieaktualne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie otrzymał informację , iż osoba prywatna wyraża chęć przekazania pomocy rzeczowej w postaci mebli  na rzecz potrzebującej rodziny. Przekazywane meble są w stanie bardzo dobrym. Więcej informacji można uzyskać w tutejszym Ośrodku, bądź pod numerem telefonu 46 816 63 43 oraz 46 816 63 45. Transport mebli … Dowiedz się więcej

Informacja na temat wypłat dodatków węglowych i rozpatrywania wniosków.

Szanowni Mieszkańcy Od środy 28.09.2022 będą realizowane pierwsze wypłaty. Jednocześnie informuję, że wnioski są  analizowane. W tym miejscu proszę wszystkich o wyrozumiałość. Strona rządowa wymaga od gminy  analizy a my nie możemy sobie pozwolić na zwrot jakichkolwiek środków w przypadku kontroli. Ponadto informuję, że wszystkie wnioski są rozpatrywane w oparciu o nowelizację ustawy. Jeden adres … Dowiedz się więcej

Informacja stypendia szkolne

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego można ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023. Od 1 do 15 września 2022 można składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący teren Gminy Młodzieszyn, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na … Dowiedz się więcej

Dodatek osłonowy

Od  stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie , które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn, tel … Dowiedz się więcej

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Czym jest Kampania 16 Dni? 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Skąd daty trwania Kampanii (25.11–10.12)? Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw … Dowiedz się więcej

Pilnie potrzebni Wolontariuszki i Wolontariusze Szlachetnej Paczki Akademii Przyszłości, by wspierać najsłabszych

Zamieszczamy informację na prośbę  Stowarzyszenia WIOSNA Szanowni Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc  przy poszukiwaniu wolontariuszy do SZLACHETNEJ PACZKI I AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Uprzejmie proszę o przekazanie niniejszej wiadomości do potencjalnie zainteresowanych osób, aktywistów, ludzi, którzy zechcą się zaangażować. Poszukujemy wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości, bez których mądra pomoc dla potrzebujących nie będzie … Dowiedz się więcej

Skip to content