Informacja na temat wypłat dodatków węglowych i rozpatrywania wniosków.

Szanowni Mieszkańcy Od środy 28.09.2022 będą realizowane pierwsze wypłaty. Jednocześnie informuję, że wnioski są  analizowane. W tym miejscu proszę wszystkich o wyrozumiałość. Strona rządowa wymaga od gminy  analizy a my nie możemy sobie pozwolić na zwrot jakichkolwiek środków w przypadku kontroli. Ponadto informuję, że wszystkie wnioski są rozpatrywane w oparciu o nowelizację ustawy. Jeden adres … Czytaj dalej

Informacja stypendia szkolne

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego można ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023. Od 1 do 15 września 2022 można składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący teren Gminy Młodzieszyn, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na … Czytaj dalej

Dodatek osłonowy

Od  stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie , które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn, tel … Czytaj dalej

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Czym jest Kampania 16 Dni? 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Skąd daty trwania Kampanii (25.11–10.12)? Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw … Czytaj dalej

Pilnie potrzebni Wolontariuszki i Wolontariusze Szlachetnej Paczki Akademii Przyszłości, by wspierać najsłabszych

Zamieszczamy informację na prośbę  Stowarzyszenia WIOSNA Szanowni Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc  przy poszukiwaniu wolontariuszy do SZLACHETNEJ PACZKI I AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Uprzejmie proszę o przekazanie niniejszej wiadomości do potencjalnie zainteresowanych osób, aktywistów, ludzi, którzy zechcą się zaangażować. Poszukujemy wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości, bez których mądra pomoc dla potrzebujących nie będzie … Czytaj dalej

Informacja o programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”edycja 2021

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO  PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021 DOFINANSOWANIE  – 277 440 ZŁ CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA –  277 440 ZŁ    Gmina Młodzieszyn przystąpiła  do  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego. Wójt … Czytaj dalej

Kolejna dostawa żywności w ramach Programu 2020 POPŻ !!!

Szanowni Państwo, informujemy, iż w  OSP Budy Stare Dnia 26 sierpnia 2021 r. – czwartek odbędzie się wydawanie żywności dla osób objętych programem POPŻ Podprogram 2020, w następujący sposób: Według kolejności alfabetycznej nazwisk tj: od A-G –  od  godziny 9.00 do 10.00 od J-K  –  od godziny 10.00 do 11.00 od L-O  –  od godziny … Czytaj dalej

Apel Wojewody Mazowieckiego

Na prośbę Wojewody Mazowieckiego zamieszczamy treść Apelu o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych. apel

Skip to content