Spotkania dla głuchych lub słabosłyszących Anonimowych Alkoholików.

Informujemy o możliwości spotkań online dla osób g/Głuchych tłumaczone na polski język migowy (PJM) oraz osób słabosłyszących z napisami w języku polskim organizowanych przez ,,Anonimowych Alkoholików”. Spotkania odbędą się w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie  http://www.glusi-aa.pl„.
Skip to content