Kolejna pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Młodzieszyn.

W dniu 11 lipca  2024 r. w budynku OSP Budy Stare, odbyło się pierwsze  wydawanie paczek żywnościowych w nowym podprogramie 2023, dla mieszkańców gminy Młodzieszyn objętych programem Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023. Wydano   188  paczek osobom które otrzymały skierowanie do programu, paczka składała się  … Dowiedz się więcej

Wydawanie żywności dla osób objętych Programem Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową – Podprogram 2023.

W dniu 10 lipca 2024r. przyjmiemy kolejną dostawę produktów żywnościowych dla mieszkańców gminy Młodzieszyn, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023. Informujemy, iż 11 lipca 2024r.- czwartek w siedzibie OSP Stare Budy odbędzie się wydawanie żywności dla osób objętych Programem Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową – … Dowiedz się więcej

Fundusz alimentacyjny – okres świadczeniowy 2024/2025

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku  ( Dz. U. z 2023r.,  poz.1993 z późn. zm. ) Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób, uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Osobą uprawnioną do alimentów jest: „ osoba uprawniona do alimentów od rodziców na podstawie tytułu … Dowiedz się więcej

Świadczenia rodzinne – okres zasiłkowy 2024/2025

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres 2024/2025  – wnioski składamy od 1 lipca 2024 r. (wersja elektroniczna), od 1 sierpnia 2024 r. (wersja papierowa) Dowód osobisty wnioskodawcy – do wglądu. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany). Orzeczenie o niepełnosprawności lub … Dowiedz się więcej

Wydawanie skierowań na paczki żywnościowe w ramach programu na Pomoc Żywnościową- Podprogram 2023.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany   z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie nawiązał współpracę z Bankiem Żywności SOS w Płocku  ul. Plac gen. Jarosława Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock, w ramach Programu  Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram … Dowiedz się więcej

„Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok

Informujemy, iż w dniu 28 maja 2024 r została podpisana umowa między Wojewoda Mazowiecki a Wójtem Gminy Młodzieszyn Moniką Pietrzyk przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Małgorzaty Zawadzkiej  o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach Modułu II  programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok . „Program ma na celu dostęp do nowych narzędzi … Dowiedz się więcej

KOLONIE W GÓRACH – turnus 9 dniowy

Biały Dunajec k. Zakopanego

Termin kolonii 08.07.2024r. – 16.07.2024r.

Zgłoszenia przyjmujemy do 05.06.2024r.

Liczba miejsc ograniczona!

 

Warunki jakie należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w wypoczynku dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników:

  1. Dzieci w wieku 7 — 16 lat, czyli dzieci urodzone od 1 stycznia 2008 roku.
  2. Co najmniej jeden z Rodziców (lub prawnych Opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę/emeryturę z KRUS.

UWAGI: Rodzic/Opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wypoczynku (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem turnusu).

Ubezpieczenie KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii.

Komunikat – 2 maja 2024r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2024 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie   będzie nieczynny,  zgodnie z Zarządzeniem nr 1.2024 Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Młodzieszynie z dnia 17 kwietnia 2024 roku, w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Dodatek osłonowy – termin składania wniosków to 30 kwietnia 2024

Przypominamy, że do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie , które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A, … Dowiedz się więcej

Skip to content