Informacje

Zatrudnienie:
kierownik –  Mariola Winnicka
– pracownik socjalny – Renata Zientara
– pracownik socjalny – Magdalena Winnicka
– pracownik socjalny –  Aleksandra Dziedzic
– świadczenia rodzinne i dobry start (300+) – Joanna Maciejewska
– pracownik administracyjno–biurowy  i fundusz alimentacyjny– Elżbieta Żakowska
– główny księgowy – Alina Drzewiecka

– usługi specjalistyczne- Karolina Narewska

-asystent rodziny – Anna Simińska

– świadczenie wychowawcze (500 plus ) i i dobry start (300+) – Ewa Rybicka

 

 

Skip to content