Informacje

Zatrudnienie:
kierownik –  Mariola Winnicka
– główny księgowy – Lidia Sikora
– pracownik socjalny – Renata Zientara
– pracownik socjalny – Magdalena Winnicka zastępstwo Katarzyna Chmielewska
– pracownik socjalny –  Aleksandra Dziedzic
– świadczenia rodzinne  – Joanna Maciejewska
– dodatek osłonowy, świadczenie wychowawcze (500 plus ) – Ewa Rybicka
– pracownik administracyjno–biurowy  i fundusz alimentacyjny– Elżbieta Żakowska
– usługi specjalistyczne- Karolina Narewska
– asystent rodziny – Anna Simińska

 

 

 

Skip to content