Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!

Informujemy iż, Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

Celem kampanii jest promowanie wśród seniorów wiedzy na temat korzyści, jakie niesie bezgotówkowa forma pobierania świadczeń i korzystanie z rachunku bankowego.

Z informacji ZUS wynika, że co trzeci ankietowany pobierający aktualnie świadczenie w formie gotówki, byłby skłonny korzystać z konta bankowego,  gdyby otrzymał wsparcie edukacyjne w tym zakresie.

Więce informacji na stronie:

https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/kampania-bezpieczny-zdrowy-bezgotowkowy-

poniżej zamieszczamy informację otrzymanę z ZUS:

plakat A4 Ubankowienie

Podstawowy rachunek płatniczy informacja

Skip to content