Bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży w wieku 11-13 lat. Trwa nabór !!!

Na prośbę Stowarzyszenia dla Rodzin informujemy o prowadzonym naborze na bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne. Zajęcia odbywają się w ramach projektu ,,Socjoterapia drogą rozwoju” i rozpoczynają się w kwietniu 2021 r. w Świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Ząbkowskiej 39, Warszawa.

Stowarzyszenie dla Rodzin prowadzi nabór do grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży w wieku 11-13 lat.

Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone są w małych grupach, są to zajęcia o charakterze psychokorekcyjnym, rozwijające umiejętności społeczne, kształtujące umiejętności inter- i intra- personalne. W zajęciach kładzie się nacisk na rozwój, edukację, kształtowanie struktury osobowości i tożsamości poprzez udział w relacjach społecznych.

Uczestnicy będą pracować nad poprawną komunikacji w grupie, budować poczucie własnej wartości oraz sprawczości, spróbują przełamać opory, będą rozwijać umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz ćwiczyć radzenie sobie z przeżywaniem złości i jej wyrażaniem.

Socjoterapia pomaga w kryzysach rówieśniczych, osobistych, rodzinnych. Zajęcia aktywnie realizują edukację z zakresu profilaktyki uzależnień.

Udział w grupie poprzedza konsultacja z osobą prowadzącą zajęcia.

Zapisy oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 22 619 42 67, 696 509 924 lub zapisy@sdr.org.pl

Skip to content