Informacja o projekcie „Liderzy Zmiany”

Informuję, iż od dnia 01.10.2017 do dnia 31.08.2019 Grupa Kapitałowa WORK SERVICE S.A. za pośrednictwem „INDUSTRY PERSONNEL SERVICES” Sp. z o.o., w Partnerstwie z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, realizowała będzie projekt pt. „Chcemy być aktywni!”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego … Czytaj dalejInformacja o projekcie „Liderzy Zmiany”

Informacja dotycząca projektu „Otwórz się na zmiany” skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Navigator International sp.z.o.o Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa Szanowni Państwo, W związku z podpisaniem z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,  umowy o dofinansowanie projektu nr RPMA.09.01.00-14-7941/17-00, współfinansowanego przez UE w ramach działania 9.1,  chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji i rekrutacji do projektu  pn.”Otwórz się na zmiany!” nr. RPMA.09.01.00-14-7941/17 skierowanego do osób zagrożonych … Czytaj dalejInformacja dotycząca projektu „Otwórz się na zmiany” skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

OGŁOSZENIE O WOLNYM MIEJSCU PRACY NA STANOWISKU ASYSTENTA RODZINY (umowa o pracę na zastępstwo)

OGŁOSZENIE O WOLNYM MIEJSCU PRACY NA STANOWISKU ASYSTENTA RODZINY   Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A,  96-512 Młodzieszyn   Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy   WYMAGANIA: Asystentem rodziny może być osoba, która: posiada: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, … Czytaj dalejOGŁOSZENIE O WOLNYM MIEJSCU PRACY NA STANOWISKU ASYSTENTA RODZINY (umowa o pracę na zastępstwo)

OGŁOSZENIE O WOLNYM MIEJSCU PRACY NA STANOWISKU ASYSTENTA RODZINY (umowa o pracę na zastępstwo)

 OGŁOSZENIE O WOLNYM MIEJSCU PRACY NA STANOWISKU ASYSTENTA RODZINY Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A,  96-512 Młodzieszyn Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy WYMAGANIA: Asystentem rodziny może być osoba, która: posiada: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie … Czytaj dalejOGŁOSZENIE O WOLNYM MIEJSCU PRACY NA STANOWISKU ASYSTENTA RODZINY (umowa o pracę na zastępstwo)

Informacja

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w ramach współpracy z Funduszem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej realizuje projekt „Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Nasze działania obejmują swoim zasięgiem obszar województwa mazowieckiego.  Osoby, które stały się ofiarami przemocy w rodzinie, groźby karalnej, stalkingu, rozboju, pobicia, kradzieży, oszustwa lub innych czynów karalnych, mogą korzystać z … Czytaj dalejInformacja

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH SOCJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/201

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego  można ubiegać się o stypendium socjalne na rok szkolny 2017/2018. Od 1 do 15 września można składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Młodzieszynie w godziny 8.00-15.30 od poniedziałku do piątku. O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący teren Gminy Młodzieszyn, którzy znajdują się w trudnej sytuacji … Czytaj dalejINFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH SOCJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/201

Informacja dotycząca pomocy w formie obiadów   od września 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że istnieje możliwość finansowania obiadów od miesiąca września 2017 do grudnia 2017 dla dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Osoby zainteresowane zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, w godziny 8.00-15.30 od poniedziałku do piątku, wnioski o w/w … Czytaj dalejInformacja dotycząca pomocy w formie obiadów   od września 2017

GOPS w Młodzieszynie zamieszcza informację dotyczącą bezpłatnych warsztatów dla studentów w TPM.

Dzień dobry, Towarzystwo Pomocy Młodzieży zaprasza na 2 bezpłatne warsztaty skierowane do osób w wieku 19-25 lat, z województwa mazowieckiego. Chcę – mogę – potrafię – działam! 11 sierpnia 2017 roku Radzenie sobie ze stresem 19 sierpnia 2017 roku Więcej szczegółów w załączonych ulotkach. Z poważaniem, Anna Solarska-Gielec Chce Mogę Potrafię Działam 11.08   19.08 radzenie … Czytaj dalejGOPS w Młodzieszynie zamieszcza informację dotyczącą bezpłatnych warsztatów dla studentów w TPM.