Informacja dotycząca pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych z Banków Żywności.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

Będziemy Państwa informować o rozpoczęciu nowego programu i wydawaniu skierowań.

W załączeniu pismo

PISMO DO WPS WS INFORMOWANIA O FEPŻ

Skip to content