Kampania społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023.

Na prośbę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w związku z trwającą kampanią promocyjną „Już jesteś?” dotyczącą realizacji I otwartego konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023”, udostępniamy materiały propagujące pieczę zastępczą, które zostały umieszczone przez realizowaną ją Fundację „Edukacja z Wartościami”  na stronie http://juzjestem.info

Rodzinę zastępczą tworzą zwykli ludzie, którzy robią niezwykłe rzeczy. To rozwiązanie pomocowe dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Samotne dziecko, które trafia do rodziców zastępczych, otrzymuje ze strony odpowiedzialnego dorosłego troskę i akceptację. To piękny dar dla małych ludzi, którzy w trudnym dla nich czasie potrzebują ciepła, wsparcia i miłości.

Rodzic zastępczy, jak każdy rodzic, jest rzecznikiem dziecka i zawsze powinien tak postrzegać swoją rolę. Codzienność rodziny zastępczej to zarówno radość z osiągnięć i postępów podopiecznych, jak i sytuacje, które mogą wywoływać poczucie rozczarowania. Kluczem do sukcesu wychowawczego jest odpowiedzialna, codzienna praca rodzica zastępczego, otwarcie się na nowe doświadczenia i samorozwój, które pozwalają na stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozwoju dziecka. Tylko w takich warunkach początkowo nieufne i wystraszone dziecko może w zdrowy sposób rozwijać się i nabierać pewności siebie w niezagrożony sposób.

 

Skip to content