Paczki świąteczne dla seniorów 90+  mieszkańców gminy Młodzieszyn

Święta Wielkiej Nocy to czas nadziei, miłości oraz wzajemnej życzliwości. Wójt Gminy Młodzieszyn  Monika Pietrzyk,  nie pozostawiła samotnych mieszkańców gminy Młodzieszyn i  seniorów w wieku  90+ . Po raz kolejny otrzymali paczki świąteczne przy wsparciu pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie i  Urzędu Gminy Młodzieszyn. Paczki wielkanocne dotarły  w środę 20 marca i czwartek … Dowiedz się więcej

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – EDYCJA 2024” W związku z przystąpieniem Gminy Młodzieszyn do  Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego można składać zgłoszenia  do udziału w programie. Kwota całkowita realizacji … Dowiedz się więcej

Wniosek – Korpus Wsparcia Seniorów

Gmina Młodzieszyn złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru przez Wojewodę Mazowieckiego na realizację zadań w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2024 roku na realizację modułu II na zakup usługi wsparcia w postaci opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa wraz z systemu obsługi. Teleopieka stanowi nowoczesną formę sprawowania opieki nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami … Dowiedz się więcej

UWAGA – od 1 stycznia 2024 zmiana numeru rachunku bankowego

Od dnia 1 stycznia 2024 roku nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego (Bank Spółdzielczy w Sochaczewie): 96 9283 0006 0030 3417 2000 0050  na ten rachunek należy przesyłać należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń Przepraszamy za utrudnienia związane z wprowadzonymi zmianami.

Oferta Zimowiska dla dzieci rolników- zgłoszenia do 24.11.2023r.

ZIMOWISKO BIAŁY DUNAJEC Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin, www.stowarzyszenie-kras.pl, e-mail: biuro@stowarzyszenie-kras.pl, tel. (0-81) 746 19 85 wew.2 organizuje ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW Szanowni Państwo, Po raz kolejny zapraszamy dzieci rolników na zimowe wyjazdy w góry. We współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Proponujemy 7-dniowe zimowiska w ośrodkach … Dowiedz się więcej

Informacja dotycząca pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych z Banków Żywności.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy. Będziemy Państwa informować o rozpoczęciu nowego programu i wydawaniu skierowań. W załączeniu pismo PISMO DO WPS WS INFORMOWANIA O FEPŻ

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2023/2024

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego można ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024. Od 1 do 15 września 2023 można składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący teren Gminy Młodzieszyn, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na … Dowiedz się więcej

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024- informacja o programie, diagnoza potrzeb.

Wójt Gminy Młodzieszyn informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z … Dowiedz się więcej

Skip to content