Wydawanie skierowań na paczki żywnościowe w ramach programu na Pomoc Żywnościową- Podprogram 2023.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany   z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie nawiązał współpracę z Bankiem Żywności SOS w Płocku  ul. Plac gen. Jarosława Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock, w ramach Programu  Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram … Dowiedz się więcej

KOLONIE W GÓRACH – turnus 9 dniowy

Biały Dunajec k. Zakopanego

Termin kolonii 08.07.2024r. – 16.07.2024r.

Zgłoszenia przyjmujemy do 05.06.2024r.

Liczba miejsc ograniczona!

 

Warunki jakie należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w wypoczynku dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników:

  1. Dzieci w wieku 7 — 16 lat, czyli dzieci urodzone od 1 stycznia 2008 roku.
  2. Co najmniej jeden z Rodziców (lub prawnych Opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę/emeryturę z KRUS.

UWAGI: Rodzic/Opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wypoczynku (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem turnusu).

Ubezpieczenie KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sochaczewskim.

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie  w 2024 roku kontynuuje  realizację projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sochaczewskim (I), w którym m.in. zaplanowano udział osób z niepełnosprawnościami. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Oś priorytetowa VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, … Dowiedz się więcej

Rodzina 800+. 1 lutego rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy

1 lutego br. rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu Rodzina 800+, który będzie obowiązywał od 1 czerwca br. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Od 1 lutego br. rodzice i opiekunowie będą mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+ na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał od 1 czerwca 2024 … Dowiedz się więcej

„Posiłek w szkole i w domu”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że istnieje możliwość finansowania obiadów od miesiąca stycznia do czerwca 2024 r. dla dzieci w szkołach i osób dorosłych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Pomoc rzeczowa dla rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, zwraca się z prośbą do ludzi dobrej woli o nieodpłatne przekazanie  lodówki, pralki oraz kuchni gazowej.

Kampania społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023.

Na prośbę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w związku z trwającą kampanią promocyjną „Już jesteś?” dotyczącą realizacji I otwartego konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023”, udostępniamy materiały propagujące pieczę zastępczą, które zostały umieszczone przez realizowaną ją Fundację „Edukacja z Wartościami”  na stronie http://juzjestem.info Rodzinę zastępczą tworzą zwykli ludzie, którzy robią niezwykłe rzeczy. … Dowiedz się więcej

Linia Pomocy Pokrzywdzonym: +48 222 309 900

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i … Dowiedz się więcej

Uchodźczynie z Ukrainy przebywające w woj. mazowieckim otrzymają bezpłatne wsparcie psychologiczne.   Wsparcie w poradzeniu sobie z traumą wojenną, powrót do równowagi psychicznej i bycia „tu i teraz” oraz edukacja i wsparcie w odzyskaniu sił psychicznych. To główny cel kolejnych warsztatów psychologicznych w Warszawie, w których już w niedzielę, 29 stycznia, wezmą udział uchodźczynie z … Dowiedz się więcej

Przypominamy, że do 15.04.2023r przyjmujemy wnioski o zakup preferencyjny opału stałego.

Szanowni Państwo, Od dnia 02.01.2023r w gminie Młodzieszyn ruszył drugi nabór wniosków o zakup preferencyjny opału stałego. Wnioski są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Wnioski można składać do 15.04.2023r. Procedura zakupu opału będzie realizowana tak, jak w 2022 roku. Do zakupu preferencyjnego opału stałego uprawnione … Dowiedz się więcej

Skip to content