Oferta Zimowiska dla dzieci rolników- zgłoszenia do 24.11.2023r.

ZIMOWISKO BIAŁY DUNAJEC

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin, www.stowarzyszenie-kras.pl, e-mail: biuro@stowarzyszenie-kras.pl, tel. (0-81) 746 19 85 wew.2 organizuje ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny zapraszamy dzieci rolników na zimowe wyjazdy w góry. We współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Proponujemy 7-dniowe zimowiska w ośrodkach kolonijnych w Białym Dunajcu k/Zakopanego. Całkowity koszt zimowiska to 1400,00 zł, z tego 900,00 zł wyniesie dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (kwota do opłacenia to 500 zł dla dzieci rolników).

 

Terminy zimowiska: 13.01.2024 – 19.01.2024 lub 20.01.2024 – 26.01.2024 (w zależności od liczby miejsc).

Zimowisko w Białym Dunajcu to m.in. zajęcia narciarskie z instruktorem, kulig, wyjście do aquaparku, wycieczki do Zakopanego, zabawy na śniegu, dyskoteki, konkursy i wiele innych zajęć.

Zapewniamy kompleksowe zorganizowanie zimowiska – transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Państwa Gminy), zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd., ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, sprzęt narciarski, karnety, instruktorów itd.

 

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

  1. dzieci w wieku 7-16 lat, czyli dzieci urodzone po 1 stycznia 2008 roku
  2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno-rentowym lub pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku opiekuńczego wyklucza z dofinansowania.

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska

  1. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
  • Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu (oryginał)
  • Karta kwalifikacyjna uczestnika (3 strony)

oraz, jeśli dotyczy:

  • Oświadczenie – jeśli dziecko posiada inne nazwisko, niż rodzic ubezpieczony w KRUS
  • Kopia właściwego orzeczenia sądu – w przypadku dziecka przebywającego pod opieką inną niż rodziców we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

 

Zgłoszenia przyjmuje:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

Ul. Wyszogrodzka 23a

tel. 46 862 41 59

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO  24.11.2023

 

1. Oferta_ZIMOWISKO_dla_dzieci_rolników_2024

Skip to content