Informacja 500+nowe zasady od 1 lipca 2019

Osoby zamieszkujące na terenie gminy Młodzieszyn, które chcą ubiegać się o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2019/2021, wnioski  będą mogły składać w siedzibie GOPS w Młodzieszynie przy ul. Wyszogrodzkiej 23A, w pokoju nr 1 od poniedziałku do piątku od 800 do 1530 Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu 46 816 63 47 … Czytaj dalej

Informacja Karta Dużej Rodziny

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny? Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: w wieku do 18. roku życia, … Czytaj dalej

Pomoc w formie darmowych obiadów dla dzieci w szkołach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że istnieje możliwość finansowania obiadów od miesiąca stycznia 2019 do czerwca 2019 dla dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Osoby zainteresowane zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, w godziny 8.00-15.30 od poniedziałku do piątku, wnioski o w/w pomoc będą … Czytaj dalej

Informacja

Ważne! Dotyczy osób które nie złożyły jeszcze wniosków na okres 2018/2019 na następujące świadczenia: –   świadczenie Dobry start ( 300 + ) – wnioski przyjmujemy do dnia 30 listopada 2018 (ostateczny termin) –   zasiłek rodzinny z dodatkami –  wnioski przyjmowane są nadal, –   świadczenie wychowawcze ( 500 +) – wnioski przyjmowane są nadal, – fundusz alimentacyjny-wnioski … Czytaj dalej

12 listopada 2018 – dzień wolny od pracy. Uwaga!

Na podstawie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2117) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Młodzieszynie w dniu 12 listopada 2018 roku będzie nieczynny. p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie Mariola Winnicka

Apel do ludzi dobrej woli

Zima jest okresem trudnym zwłaszcza dla osób chorych, samotnych i starszych, które bez wsparcia nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z wieloma problemami. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w związku z nadchodzącą zimą zwraca się z gorącą prośbą do ludzi dobrej woli o pomoc w postaci ciepłych kocy, kołder oraz ubrań dla podopiecznych … Czytaj dalej

Skip to content