Bezpłatne szczepienia na grypę w Przychodni Medycyny Rodzinnej w Młodzieszynie

Na  prośbę Przychodni Medycyny Rodzinnej w Młodzieszynie zamieszczamy informację.
BEZPŁATNE SZCZEPIENIA NA GRYPĘ
Rozpoczął się sezon jesienno-zimowy, a wraz z nim wzmożone zachorowania na grypę, choroby grypopodobne, ale również na COVID-19. Grypa stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Mając na uwadze zachowania prewencyjne zwłaszcza w okresie trwającej pandemii, warto podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec zachorowaniom i powikłaniom pogrypowym.
W Przychodni Rodzinnej w Młodzieszynie jest możliwość bezpłatnych szczepień na grypę w ramach finansowania szczepionki przez Ministerstwo Zdrowia. Osobami uprawnionymi do bezpłatnych szczepień są w szczególności:
  • osoby urodzone nie później niż w 1946 r.
  • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej
  • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
  • pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej
  • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
  • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
  • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych
  • farmaceuci i pracownicy aptek
  • diagności laboratoryjni
W celu zapisania się na szczepienie prosimy o rejestrację telefoniczną – nr tel. 46-861-64-15.
Z poważaniem
Jarosław Załuski
Kierownik Przychodni Medycyny Rodzinnej w Młodzieszynie
Skip to content