Ponad 33 tony żywności rozdysponowano dla mieszkańców gminy Młodzieszyn w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2020

Wójt Gminy Młodzieszyn  Monika Pietrzyk  i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie  dzięki  dobrej współpracy z Bankiem Żywności  w ramach Podprogramu 2020 pozyskali i przekazali żywność w łącznej ilości 33 ton 135 kg. Żywność tę otrzymało 408 mieszkańców gminy Młodzieszyn, łącznie wydano 1529 paczek. 

W dniu 29 i 30 września  2021r. w budynku OSP Budy Stare, przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa, odbyło się kolejne – czwarte wydawanie paczek żywnościowych dla mieszkańców gminy Młodzieszyn objętych programem POPŻ Podprogram 2020.    W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy, Bank Żywności w Warszawie z siedzibą w Regułach przekazał 12 ton żywności która została wydana dla  408 mieszkańców Gminy Młodzieszyn. Było to drugie ponadprogramowe wydawanie żywności. Osoby które otrzymały skierowania w ramach Podprogramu 2020 uzyskały tym razem pomoc w ilości  prawie 30 kg żywności na osobę.

W ramach warsztatów żywieniowych  Bank Żywności przekazał także  dla  25 rodzin,  które otrzymują  paczki żywnościowe Poradnik pt. „ O  niemarnowaniu, oszczędzaniu i zdrowym odżywianiu”.

Dziękuję wszystkim, którzy ofiarowali swoją pomoc w rozładunku i  rozdysponowaniu paczek żywnościowych. W szczególności dziękuję druhnom i druhom  z OSP Budy Stare, pracownikom gospodarczym Urzędu Gminy, pracownikom Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, Panu Tomaszowi Królikowskiemu, Panu Maciejowi Kalocie  i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie za pomoc w rozładunku i wydawaniu żywności. Dzięki Waszej pracy mieszkańcy naszej gminy otrzymali pomoc w formie żywności.

Dziękuję bardzo wszystkim za włożony wysiłek i poświęcony czas.

 

Mariola Winnicka

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

Skip to content