Informacja zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny

Przypominamy, iż osoby pobierające świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na dzieci kontynuujące lub podejmujące naukę w szkole ponadgimnazjalnej powinny do dnia 10 września 2016r. dostarczyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę przez dziecko w roku szkolnym 2016/2017. Na podstawie dostarczonego zaświadczenia będą wypłacane dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje … Czytaj dalej

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje iż, od sierpnia 2016 przyjmujemy wnioski na nowy okres świadczeniowy funduszu alimentacyjnego tj. od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 8.30 do 15.00 oprócz czwartków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23a, pokój nr 4. Wymagane dokumenty … Czytaj dalej

NOWY OKRES ZASIŁKOWY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH OD 1 LISTOPADA 2016 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2017

Dokumenty przyjmowane będą od 1 września 2016 roku poniedziałek , wtorek, środa, piątek od 8.00 do 15.30 oprócz czwartków, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23a , pokój nr 3 nowy numer telefonu GOPS (46) 862-41-59 . W przypadku osób, które złożą wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016r, świadczenia … Czytaj dalej

Informacja dotycząca pomocy w formie obiadów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że istnieje możliwość finansowania obiadów od miesiąca września 2016 do grudnia 2016 dla dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Warunkiem skorzystania z pomocy jest dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 771 zł netto. Wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o wysokości otrzymywanych dochodów … Czytaj dalej

Zmiana dyżurów prawnika w miesiącu sierpniu 2016

Zmiana dyżurów prawnika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie  W miesiącu sierpniu 2016 dyżur prawnika odbędzie się w dni: 11.08.2016 godz. 9.15-12.00 25.08.2016 godz. 9.15-12.00 Zapisy osobiście w GOPS lub pod numerami telefonu : 46 862 41 59 46-816-63-43 46-816-63-44 46-816-63-45    

ZMIANA TERMINU DYŻURÓW PSYCHOLOGA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁODZIESZYNIE W OKRESIE WAKACYJNYM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, iż w okresie wakacji dyżury psychologa odbywać się będą w dniach:   12 lipiec 2016       13.00 – 15.30 16 sierpień 2016   13.00 – 15.30 30 sierpień 2016   13.00 – 15.30   Zapisy osobiście w GOPS lub pod numerami telefonu : 46 862 41 59 46-816-63-43 46-816-63-44 46-816-63-45

Nabór uczestników na kolonie letnie 2016

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młodzieszynie i Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przy współpracy z Biurem Pielgrzymkowo-Turystycznym „CHOPIN” organizuje w 2016 roku kolonie letnie w miejscowości Szklarska Poręba Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „ OLIMP” w terminie: 10 – 16.07.2016 r. – koszt pobytu 710zł. Osoby zainteresowane wypoczynkiem proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy … Czytaj dalej

Informacja o projekcie „Od stażu do angażu”

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w załączeniu zamieszcza pismo otrzymane z Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego  dotyczącego udziału w projekcie „Od stażu do angażu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Skip to content