Program „Wspieraj Seniora” realizowany w gminie Młodzieszyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie realizuje Program „Wspieraj Seniora” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Na realizację programu otrzymaliśmy kwotę 7 035 zł

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat
POTRZEBUJESZ WSPARCIA

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior
Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu.

Realizacja organizacji usługi przez ośrodek pomocy społecznej odbywa się przez pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy ośrodka. Zgłoszenia, które wpływają  w weekendy przez system CAS rozpatrywane są od poniedziałku  a zgłoszenia  po godzinach pracy OPS realizowane są następnego dnia.
Mając na względzie powyższe apelujemy do Seniorów, aby zgłaszali się na ogólnopolską infolinię lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie tel. 46 862 41 59

Chcemy również dodać, że jeśli ktoś z państwa ma informacje o Seniorze, który takiego wsparcia by potrzebował bardzo prosimy o informowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 46 862 41 59.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii,  ze względu na ich bezpieczeństwo. Koszty zakupów pokrywa Senior.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Program może dotyczyć również osób samotnych, niepełnosprawnych poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb, wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

W ramach Programu uruchomiona została ogólnopolska infolinia, Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11, która działa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 21:00. Dzwoniąc na powyższy numer telefonu Seniorzy mogą zgłaszać swoje potrzeby. Zgłoszenie trafia do naszego Ośrodka, gdzie pracownik weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, polegającą w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym adresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym art. spożywcze, środki higieny osobistej.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2021 r.

Skip to content