”WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z TERENU POWIATU SOCHACZEWSKIEGO PODCZAS PANDEMII COVID -19”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, iż Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” realizuje projekt pt: ”WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z TERENU POWIATU SOCHACZEWSKIEGO PODCZAS PANDEMII COVID -19” dofinansowany ze środków Powiatu Sochaczewskiego.

Stowarzyszenie planuje objąć pomocą 40 dorosłych osób z orzeczonym umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wezmą udział w 8 rodzajach zajęć z podziałem na maksymalną ilość osób podczas jednostkowych zajęć – 5 osób. Stowarzyszenie planuje zagospodarować wolny czas dla w/w osób oraz pokazać im w jaki sposób mogą spędzać swój wolny czas w domu. Przewidziane są zajęcia muzyczne, fotograficzne, florystyczne, ogrodnicze, filmowe, cukiernicze, biblioterapii oraz ergoterapii, które będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadre.

Rekrutacja uczestników projektu będzie otwarta, zastrzegając, że maksymalna ilość osób biorących udział w projekcie wynosi 40. W zajęciach mogą brać udział osoby z niepełnosprawnością posiadające ważne orzeczenie.

Zajęcia będą odbywać się w okresie lipiec – wrzesień 2021.

Wszystkie chętne osoby prosimy o zgłaszanie do oddziału Stowarzyszenia w Sochaczewie – ul Chodakowska 10 do końca czerwca 2021. Pierwsze zajęcia są przewidziane na 5 lipiec 2021r.

Wszelkich informacji udzielą Piotr Pętlak – 604-268-879 – piotrpetlak@gmail.com lub Marta Czerwińska-Golonka – 46 863-26-39, mczerwinska@wsparciespoleczne.pl

Skip to content