16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Czym jest Kampania 16 Dni?

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Skąd daty trwania Kampanii (25.11–10.12)?

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

W obrębie tych 16 dni mieści się także m.in. 1 grudnia, światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu. Poczytaj więcej o kluczowych datach Kampanii.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.
Temat przewodni Kampanii

Center for Women’s Global Leadership w porozumieniu z rzeczniczkami praw kobiet na całym świecie ustala corocznie temat kampanii i stara się go jak najszerzej propagować. Od 2015 roku temat przewodni międzynarodowej Kampanii brzmi „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”

Przejdź do listy tematów dotychczasowych Kampanii.

Jak mogę się włączyć?

Istnieje wiele sposobów włączenia się w kampanię 16 Dni. Jako jednostka możesz włączyć w działania organizacji studenckiej, lokalnej, krajowej czy międzynarodowej i wspomagać organizowanie kampanii 16 dni lub też działać na własną rękę. Jeśli jesteś członkinią/członkiem organizacji czy instytucji możesz zaznajomić współpracowników/ce z celami kampanii i zachęcać ich do udziału i wsparcia. Możesz uczestniczyć w kampanii:

  • upowszechniając w swojej społeczności informacje o przemocy wobec kobiet poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju zdarzeń, ulotki, plakat, spotkania, wykłady;
  • organizując spotkanie, wystawę, panel, warsztat, festiwal filmowy itp., koncentrujący się na problemach związanych z przemocą wobec kobiet;
  • przekazując wyrazy poparcia i solidarności osobom i organizacjom uczestniczącym w kampanii 16 dni.

Więcej informacji na temat możliwości włączenia się znajdziesz w Przewodniku dla nowych działaczy/działaczek, chcących zaangażować się w Kampanię.

Zachęcamy do współpracy: e-mail: 16dni@autonomia.org.pl

Więcej informacji na stronie: http://kampania16dni.pl/

Program wydarzeń Autonomii w 2021 roku

Program działań Autonomii:

 

25.11.2021 (czwartek)

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Silniejsze i bezpieczniejsze – warsztat z budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony online dla kobiet* z niepełnosprawnościami (grupa I i II) – zajęcia 25.11 i 2.12

Więcej informacji: https://autonomia.org.pl/aktualnosci/samoobrona-i-asertywnosc-warsztaty-online

 

26.11.2021 (piątek)
Bierzemy udział w webinarium europejskiej sieci Women Against Violence Europe pt. “The backlash against LGBTIQ+ communities in Eastern Europe. Experiences and strategies from the WAVE network”.

 

26 – 29.11.2021 (piątek – niedziela)
19. Objazdowy Festiwal Filmowy Watchdocs. Prawa Człowieka w Filmie – zapraszamy do Krakowa.  W ramach festiwalu zapraszamy m.in. na projekcje i dyskusje m.in. “Czy walka nadal trwa? Rok po wyborach w Białorusi” oraz “Wymiary solidarności: Czy Polska może być bezpiecznym krajem dla aktywistów/ek LGBTQ+ z Rosji i Białorusi?”
Szczegółowy program i bezpłatne wejściówki tu: http://www.watchdocskrakow.pl/

 

27-28.11.2021 (sobota – niedziela)
Warsztaty WenDo dla nastolatek Więcej informacji: https://autonomia.org.pl/aktualnosci/mamy-dla-was-2-warsztaty-wendo-ostatnie-w-tym-roku/

 

30.11 i 7.12.2021 (wtorki)
Silniejsze i bezpieczniejsze – warsztat z budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony online dla kobiet* z niepełnosprawnościami (grupa III).
Informacje i zapisy: https://autonomia.org.pl/aktualnosci/samoobrona-i-asertywnosc-warsztat-online-dla-kobiet-z-niepelnosprawnosciami-nowe-grupy/

2.12.2021 (czwartek)
II część warsztatów “Silniejsze i bezpieczniejsze” dla grup I i II

 

3.12.2021 (piątek)
Międzynarodowy Dzień Praw Osób z Niepełnosprawnościami

Zapraszamy na największą europejska konferencję poświęconą przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami pt.: “Nie znaczy nie – kobiety z niepełnosprawnościami przeciwstawiają się przemocy”. Konferencja będzie dostępna po polsku i w polskim języku migowym.
Informacja: (https://fb.me/e/2MmPmmom2) i zgłoszenia (https://www.everywhereplus.com/nomeansnoconference-registration/)

 

Problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami
Wydarzenie online współorganizowane przez fundację Autonomia i Sekcję PTS Socjologii Niepełnosprawnosci w ramach seminarium „Niepełnosprawność w perspektywie społecznej – dyskusje, analizy, komentarze okiem badaczy, ekspertów oraz praktyków.
https://www.facebook.com/events/185802183718903?ref=newsfeed

 

6.12.2021 (poniedziałek)
Silniejsze i bezpieczniejsze
– warsztat z budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony online dla kobiet* z niepełnosprawnościami (grupa IV)
Informacje i zapisy: https://autonomia.org.pl/aktualnosci/samoobrona-i-asertywnosc-warsztat-online-dla-kobiet-z-niepelnosprawnosciami-nowe-grupy/

 

7.12.2021 (wtorek)
II część warsztatów “Silniejsze i bezpieczniejsze” dla grupy III

 

9.12.2021 (czwartek)
II część warsztatów “Silniejsze i bezpieczniejsze” dla grupy IV

 

10.12.2021 (piątek) 

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. 

W Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i na zakończenie 30. światowej Kampanii 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć – podkreślając tym samym, że działania zorientowane na upełnomocnienie dziewczyn* i młodych kobiet* to działania na rzecz praw człowieka – fundacja Autonomia zaprasza na konferencję “Dziewczyńskie Centra Mocy – od dziewczynki do obywatelki”. Informacje i zgłoszenia:
https://autonomia.org.pl/aktualnosci/dziewczynskie-centra-mocy-od-dziewczynki-do-obywatelki-konferencja/

11 i 12.12.2021 (sobota, niedziela)
Silniejsze i bezpieczniejsze – warsztaty na żywo dla kobiet z niepełnosprawnościami realizowane we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Informacje i zapisy: https://www.facebook.com/events/551559462792330/

Skip to content