Informacja dotycząca pomocy w formie obiadów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że istnieje możliwość finansowania obiadów od miesiąca stycznia 2016 do czerwca 2016 dla dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Warunkiem skorzystania z pomocy jest dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 771 zł netto. Wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o wysokości otrzymywanych dochodów … Czytaj dalej

Harmonogram dyżurów pracownika socjalnego w Kamionie w 2016r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, iż od stycznia 2016 w drugi czwartek  miesiąca w godzinach 1000-1400 w siedzibie Filii Bibliotecznej w Kamionie będzie pełnił dyżur pracownik socjalny, który będzie pomagał osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe, poprzez: przyjmowanie wniosków, sporządzanie wywiadów środowiskowych, pracę socjalną, udzielanie porad i informacji.   Harmonogram dyżurów: 14 … Czytaj dalej

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 01 listopada 2015r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 roku (Dz. U. z 2015 roku poz. 1238) w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiący podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna w nowym okresie zasiłkowym 2015/2016 zmianie ulega wysokość … Czytaj dalej

Zmiany w pomocy społecznej od 01 października 2015 r. udostępnij:

Od 01 października 2015 roku obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej : dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł dla osoby w rodzinie – 514 zł maksymalna kwota zasiłku stałego – 604 zł; wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego – 288 zł.  

Zmiana godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w dniach 13-14.08.2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23a informuje, że w związku z upałami w dniach 13 i 14 sierpnia 2015 roku Ośrodek będzie czynny w godzinach 07.00 – 15.00.                                                                         … Czytaj dalej

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych od 1 listopada  2015 do 31 października 2016 Dokumenty przyjmowane będą od  1 września 2015 roku poniedziałek ,  wtorek, środa, piątek, oprócz czwartków  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23a, pokój nr 3  numer telefonu GOPS (46) 862-41-59 . W przypadku osób, które złożą wniosek wraz … Czytaj dalej

Nowy okres świadczeniowy funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje iż, wnioski na nowy okres świadczeniowy funduszu alimentacyjnego tj. od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku przyjmowane będą od  15 sierpnia 2015 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie  ul. Wyszogrodzka 23a, pokój nr 4. Poniedziałek, wtorek, środa, piątek od  8.30 do 15.00 Oprócz czwartków … Czytaj dalej

Skip to content