GOPS w Młodzieszynie informuje o prowadzonej przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym rekrutacji do projektu PUNKT ZWROTNY

Przedstawiamy podstawowe informacje: a Trwa rekrutacja do projektu PUNKT ZWROTNY! Punkt Zwrotny to miejsce, w którym młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej (bezdomność, brak kwalifikacji zawodowych, brak odpowiedniego zaplecza rodzinnego) może uzyskać kompleksowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb wsparcie w pracy nad poprawą własnej sytuacji. W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-29 lat … Dowiedz się więcej

Informacja o bezpłatnych szkoleniach komputerowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamieszcza informację dotyczącą szkoleń  komputerowych realizowanych przez „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy. Projekt realizowany jest  od stycznia 2017 roku do grudnia 2018 roku obejmuje swym zasięgiem osoby zamieszkałe  na terenie woj. mazowieckiego , które z własnej inicjatywy zamierzają podnosić kompetencje informacyjne. W projekcie -„MEM Mazowieckie e-Możliwości  – Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe” weźmie udział … Dowiedz się więcej

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje,  że nastąpiła zmiana  Banku obsługującego   wypłaty świadczeń wypłacanych przez GOPS,  od stycznia 2017 będzie to Filia Vistula Banku Spółdzielczego w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 36.  

Informacja na temat rekrutacji do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”.

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie  zamieszcza informację  Fundacja Edukacji Nowoczesnej na temat rekrutacji do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”, współfinansowanego przez PFRON.   Do projektu zapraszamy dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego. Link do ogłoszenia: http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/ W ramach projektu oferujemy: specjalistyczne doradztwo zawodow  warsztaty … Dowiedz się więcej

Pomoc bezdomnym i ubogim w okresie zimy

Informacja o działaniach zabezpieczających osoby bezdomne w okresie zimy, poniżej zamieszczamy link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  1  1 http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/inne/art,8430,apel-o-pomoc-osobom-bezdomnym-i-ubogim-zima.html

Informacja dotycząca pomocy w formie obiadów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie udziela pomocy finansując zakup obiadów dla dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że wnioski o w/w pomoc na okres od stycznia 2017 do czerwca 2017 przyjmowane będą od 15.12.2016r. Warunkiem skorzystania z pomocy jest dochód na osobę … Dowiedz się więcej

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOCNICZE: DO SPRAW ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOCNICZE: DO SPRAW ŚWIADCZENIA   SPECJALISTYCZNYCH  USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn Forma zatrudnienie : umowa o pracę I. Niezbędne wymagania Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki … Dowiedz się więcej

Skip to content