Informacja dotycząca pomocy w formie obiadów  od września 2018

Osoby zainteresowane zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, w godziny 8.00-15.30 od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje są udzielane w pokoju nr 2 lub pod numerami telefonu:  46 816 63 43, 46 816 63 44, 46 816 63 45.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 771 zł netto. Wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o wysokości otrzymywanych dochodów netto oraz inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodzinną (np. zaświadczenie o stanie zdrowia w przypadku długotrwałej choroby, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

Skip to content