12 listopada 2018 – dzień wolny od pracy. Uwaga!

Na podstawie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2117) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Młodzieszynie w dniu 12 listopada 2018 roku będzie nieczynny.

p. o. Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Młodzieszynie

Mariola Winnicka

Skip to content