UWAGA – od 1 stycznia 2024 zmiana numeru rachunku bankowego

Od dnia 1 stycznia 2024 roku nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego (Bank Spółdzielczy w Sochaczewie): 96 9283 0006 0030 3417 2000 0050  na ten rachunek należy przesyłać należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń Przepraszamy za utrudnienia związane z wprowadzonymi zmianami.

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Od  stycznia 2024 r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Obecnie oczekujemy na opublikowanie wzoru wniosku Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego … Dowiedz się więcej

„Posiłek w szkole i w domu”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że istnieje możliwość finansowania obiadów od miesiąca stycznia do czerwca 2024 r. dla dzieci w szkołach i osób dorosłych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Pomoc rzeczowa dla rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, zwraca się z prośbą do ludzi dobrej woli o nieodpłatne przekazanie  lodówki, pralki oraz kuchni gazowej.

Kampania społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023.

Na prośbę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w związku z trwającą kampanią promocyjną „Już jesteś?” dotyczącą realizacji I otwartego konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023”, udostępniamy materiały propagujące pieczę zastępczą, które zostały umieszczone przez realizowaną ją Fundację „Edukacja z Wartościami”  na stronie http://juzjestem.info Rodzinę zastępczą tworzą zwykli ludzie, którzy robią niezwykłe rzeczy. … Dowiedz się więcej

Oferta Zimowiska dla dzieci rolników- zgłoszenia do 24.11.2023r.

ZIMOWISKO BIAŁY DUNAJEC Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin, www.stowarzyszenie-kras.pl, e-mail: biuro@stowarzyszenie-kras.pl, tel. (0-81) 746 19 85 wew.2 organizuje ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW Szanowni Państwo, Po raz kolejny zapraszamy dzieci rolników na zimowe wyjazdy w góry. We współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Proponujemy 7-dniowe zimowiska w ośrodkach … Dowiedz się więcej

Informacja dotycząca pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych z Banków Żywności.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy. Będziemy Państwa informować o rozpoczęciu nowego programu i wydawaniu skierowań. W załączeniu pismo PISMO DO WPS WS INFORMOWANIA O FEPŻ

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przypomina: aby uzyskać kontynuację wypłaty zasiłku rodzinnego 1 listopada 2023r. należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres świadczeniowy 2023/2024. Wnioski są przyjmowane : w godzinach 8.00-16.00, tel. 46-816-63-47.  

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2023/2024

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego można ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024. Od 1 do 15 września 2023 można składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący teren Gminy Młodzieszyn, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na … Dowiedz się więcej

Skip to content