Komunikat w sprawie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

KOMUNIKAT KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁODZIESZYNIE w sprawie pracy GOPS

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁODZIESZYNIE WSTRZYMUJE PRZYJĘCIA INTERESANTÓW.

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY NAKAZ NOSZENIA MASECZEK, DEZYNFEKCJI RĄK ORAZ ZACHOWANIA DYSTANSU.

Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę ePUAP.

Wnioski o:  dobry start, świadczenie wychowawcze- 500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny można składać przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Na stronie internetowej www. gops.mlodzieszyn.pl w zakładce „formularze do pobrania” można pobrać stosowne druki do wypełnienia. Aby złożyć wniosek, podanie itp. należy je zeskanować i przesłać na adres poczty elektronicznej   gops@mlodzieszyn.pl  lub wrzucić do skrzynki na korespondencję.

Załatwiane będą tylko sprawy niezbędne. Interesanci są wpuszczani pojedynczo, pozostali oczekują przed budynkiem.

Dane kontaktowe:

  • tel. 46 862 41 59 fax. 46 816 63 38

pracownicy socjalni 46 816 63 43, 44, 45
e-mail: gops@mlodzieszyn.pl

świadczenia rodzinne, dobry start, świadczenia wychowawcze-500+

46 816 63 47

Fundusz alimentacyjny 46 862 41 59

e-mail: gops@mlodzieszyn.pl

  • Adres skrytki ePuap: GOPS w Młodzieszynie

/GOPSmlodzieszyn/skrytka

  • Do GOPS interesanci są wpuszczani pojedynczo, pozostali oczekują przed GOPS przy czym obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu.

Przepraszamy za utrudnienia związane z wprowadzonymi zmianami.

Skip to content