Informacja dotycząc pomocy dla Seniorów

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Młodzieszyn!
W związku z zagrożeniem epidemicznym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie koordynuje pomoc Seniorom  z grupy “podwyższonego ryzyka”.  W sprawie otrzymania pomocy lub wskazania osoby jej potrzebującej (osoby starsze,  samotne, które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych oraz higienicznych i nie mają bliskich, sąsiadów którzy mogliby je zrobić) proszę kontaktować się z GOPS-em, tel.: 46 862 41 59 lub  mailowo: gops@mlodzieszyn.pl.

 UWAGA

Za zakupy płaci osoba zainteresowana na podstawie paragonu, faktury wystawionej przez sklep lub aptekę.

Osoby, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rodzin seniorów o zapewnienie swoim bliskim szczególnej opieki oraz zaopatrzenie ich w niezbędne produkty spożywcze, wodę oraz artykuły higieniczne.

Skip to content