Informacja o projekcie „Zaktywizowane mazowieckie”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 maja 2017 roku Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Zaktywizowane mazowieckie” (nr umowy: RPMA.08.02.00-14-4307/16-00), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  Osi VIII – Rozwój rynku pracy, Działania 8.2 – Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo.

 

W związku z realizowanym projektem „Zaktywizowane mazowieckie” zwracamy się do Państwa Instytucji z prośbą o wsparcie prowadzonych przez Nas działań informacyjno-promocyjnych w projekcie. Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o projekcie osobom w wieku 30 lat i więcej, pozostającym bez zatrudnienia, biernym zawodowo, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu woj. mazowieckiego, które mogą być zainteresowane oferowanym przez Nas wsparciem.

Uczestnikom/czkom Naszego projektu oferujemy udział w kompleksowym programie obejmującym BEZPŁATNE:

  • Poradnictwo zawodowe (z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania),
  • Pośrednictwo Pracy,
  • Szkolenie zawodowe z zakresu:
  • Technik prac biurowych
  • Specjalista ds. rachunkowości, kadr, płac
  • Przedstawiciel handlowy
  • 3-miesięczny staż zawodowy.

Ponadto w ramach projektu zapewniamy dla Uczestników/czek: materiały szkoleniowe i catering, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe i stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu oraz możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie prowadzonych przez Nas działań informacyjno-promocyjnych poprzez umieszczenie materiałów informacyjnych o realizowanym projekcie „Zaktywizowane mazowieckie” w siedzibie Państwa Instytucji, na tablicach ogłoszeń wewnątrz i na zewnątrz budynku, Państwa stronie internetowej (materiały promocyjne w załączeniu).

 

Wierzymy, iż dzięki wzajemnej współpracy dotrzemy z  oferowanym wsparciem do jak największej grupy potrzebujących osób, dla których skorzystanie z projektu będzie szansą na poprawę warunków życia i rozwój osobisty. Szczegółowe informacje dotyczące projektu i warunków uczestnictwa dostępne są w Biurze projektu Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w Radomiu, ul. Młynarska 10, lok 11, 26-610 Radom, tel. 81 534 60 98, 512 039 526, e-mail: zm@csi.info.pl.

 

Skip to content