Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje,  że nastąpiła zmiana  Banku obsługującego   wypłaty świadczeń wypłacanych przez GOPS,  od stycznia 2017 będzie to Filia Vistula Banku Spółdzielczego w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 36.

 

Skip to content