Informacja na temat rekrutacji do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”.

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie  zamieszcza informację  Fundacja Edukacji Nowoczesnej na temat rekrutacji do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”, współfinansowanego przez PFRON.  

Do projektu zapraszamy dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego.

Link do ogłoszenia: http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/

W ramach projektu oferujemy:

specjalistyczne doradztwo zawodow

 warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej

 trening pracy

 pośrednictwo pracy

 staże zawodowe

 szkolenia zawodowe

Zapewniamy ponadto : stypendia stażowe, wyżywienie podczas zajęć grupowych, materiały szkoleniowe

 

Z poważaniem,

Zespół projektu

 

Fundacja Edukacji Nowoczesnej
Organizacja pożytku publicznego

ul. Kochanowskiego 32/60
01-864 Warszawa

Tel.: +48 888 263 146, +48 501 150 490
biuro@fen.net.pl

KRS: 0000412575
REGON: 146044984
NIP: 5213630472

http://www.fen.net.pl

Skip to content