Informacja o bezpłatnych szkoleniach komputerowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamieszcza informację dotyczącą szkoleń  komputerowych realizowanych przez „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy.

Projekt realizowany jest  od stycznia 2017 roku do grudnia 2018 roku obejmuje swym zasięgiem osoby zamieszkałe  na terenie woj. mazowieckiego , które z własnej inicjatywy zamierzają podnosić kompetencje informacyjne. W projekcie -„MEM Mazowieckie e-Możliwości  – Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe” weźmie udział 500 osób dorosłych w wieku 25 lat i więcej  wyłącznie z wykształceniem nie wyższym niż średnie (ponadgimnazjalne).

Celem projektu jest umożliwienie podniesienia i / lub nabycie podstawowych kompetencji cyfrowych na poziomie podstawowym i średnio-zaawansowanym, we wszystkich obszarach kompetencjach DIGCOMP poziom A i B. Uzyskanie kompetencji potwierdzone zostanie zewnętrznym certyfikatem, poprzedzonym egzaminem.

Podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników projektu przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego woj. mazowieckiego. Każdy uczestnik szkolenia nabędzie kompetencje, które  z powodzeniem można  wykorzystać w pracy zawodowej, dzięki czemu podniesie swoją aktywność na rynku pracy.

Szkolenia prowadzone będą na dwóch poziomach  podstawowym A  DIGCOMP w wymiarze 32 godziny oraz na poziomie średnio-zaawansowanym B  DIGCOMP w wymiarze 32 godzin.

Uczestnikom zapewnimy materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz  zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, w przypadku osób zamieszkujących poza miejscowością, w której odbywają się zajęcia.

Szczegółowych informacji udzielają:

Natalia Górska

Agnieszka Hołodniak

Tel. 694-980-368

W załączeniu plakat informacyjny. Plakat

Skip to content