⚠️Informacja w sprawie zakupu węgla po cenach preferencyjnych.

Wójt Gminy Młodzieszyn informuje, że w dniu 18.11.2022 r. została podpisana umowa z podmiotem wprowadzającym węgiel do obrotu.✒️?
Obecnie czekamy na podanie terminów dostaw do gminy i możliwości przywiezienia węgla na skład opału z którego będziecie mogli Państwo odbierać zakupiony asortyment opału.
Umowa została podpisana do końca 2022 r.
Gmina nie miała wpływu na treść umowy, termin realizacji ani na asortyment otrzymanego paliwa stałego. Oferta, którą otrzymaliśmy nie zaspokaja w pełni zapotrzebowania na węgiel, według złożonych już wniosków przez mieszkańców.
⚠️Osoby które złożyły wniosek o zakup paliwa stałego będą informowane telefonicznie ? o konieczności i terminie opłacenia faktury za węgiel w kwocie 2000,00 zł za tonę.
Po dokonaniu wpłaty i odbiorze faktury będzie można udać się na skład węgla po odbiór opału.
◾️Zamówiony węgiel ma pochodzić z polskich kopalń.??
◾️Węgiel sprzedawany będzie luzem.
◾️Za transport ? ze składu do gospodarstwa domowego płaci kupujący.
Skip to content