S-A-M! Samodzielność- Aktywność- Mobilność.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje  program skierowany do osób z niepełnosprawnościami,
które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające
codzienne funkcjonowanie.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:
• ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym
mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie
samodzielne wyjście na zewnątrz,
• posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
znacznym z powodu niepełnosprawności narządu
ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia
wózka,
• nie ukończyłeś 65 roku życia,

możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania
na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się
w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie
budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji,
w której nabywane jest mieszkanie i stanowi
różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego
i sprzedawanego.

Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się
w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie
76 943 zł.

Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe,
które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za
pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia http://sow.pfron.org.pl

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później
niż do dnia 31.12.2024 r. i do wyczerpania budżetu
Programu.

Więcej informacji o programie pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-dodatkowy-miliard-zlotych-na-wsparcie-osob/

Skip to content