Informacja dotycząca wniosków o zakup preferencyjny węgla.

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk informuje, o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Młodzieszyn.

 

Wnioski dotyczące zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych przyjmowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

 

UWAGA!!!! ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O ZGŁASZANIE SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI OSÓB, KTÓRE NIE POSIADAJĄ OPAŁU STAŁEGO, TJ. WĘGLA.

 

Zakup preferencyjny opału stałego dotyczy:

– groszek,

– ekogroszek,

– orzech.

 

Druki wniosków dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oraz na stronie www.gops.mlodzieszyn.pl w zakładce formularze do pobrania.

Wnioski można pobierać i składać od 7 listopada 2022 r. (poniedziałek) w siedzibie Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A .

 

Do dokonania zakupu węgla w cenach preferencyjnych jest uprawniona osoba w gospodarstwie domowym, która otrzymała informację dotyczącą przyznania dodatku węglowego lub dokonała wpisu do CEEB (w przypadku gdy nie złożyła wniosku o dodatek węglowy).
Prosimy o składanie wniosków przez osoby, które otrzymały  wypłatę dodatku węglowego (ułatwi to i usprawni  weryfikacje wniosków o zakup węgla).

Maksymalna cena 1 tony węgla będzie wynosić 2.000,00 zł.

Cena nie będzie obejmowała transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego.

Węgiel dostępny będzie luzem (nie będzie pakowany w worki).

 

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego w sezonie grzewczym 2022/2023 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2238) wynosi:

  • 1500 kg do dnia 31 grudnia 2022,
  • 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023.

Zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych nie przysługuje wnioskodawcom gdy oni lub ich członkowie gospodarstwa domowego  nabyli paliwo stałe na sezon grzewczy 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej, jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

 

Gmina Młodzieszyn i  podmiot nie ponosi odpowiedzialności za jakość dystrybuowanego węgla jak  również nie przyjmuje reklamacji  w/w towaru.

 

Wzór wniosku  o zakup węgla  i klauzula którą należy dołączyć do wniosku

link do wniosku: wniosek o zakup preferencyjny węgla

klauzula do wniosku: Klauzula sprzedaż węgla

 

Dokumenty prawne:

ustawa:Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

rozporządzenie ilość paliwa:Rozp. ws. ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego

rozporządzenie wykaz podmiotów:Rozp. ws. wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego

Skip to content