Zmiany w pomocy społecznej od 01 października 2015 r. udostępnij:

Od 01 października 2015 roku obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej :

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł

  • dla osoby w rodzinie 514 zł

  • maksymalna kwota zasiłku stałego – 604 zł;

  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego – 288 zł.

 

Skip to content