Zaproszenie na Spotkanie Wigilijne przy Opłatku

Drodzy Mieszkańcy,

Wójt Gminy Młodzieszyn, Parafia pod wezwaniem NNMP w Młodzieszynie,
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Caritas i Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie zaprasza seniorów, osoby samotne z terenu Gminy Młodzieszyn na Spotkanie Wigilijne przy Opłatku, które odbędzie się 11 grudnia 2019 r. o godzinie 1100 w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie.

Program spotkania:

  1. Przywitanie gości
  2. Cześć artystyczna – jasełka przygotowane
    przez uczniów Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie
  3. Dzielenie opłatkiem
  4. Poczęstunek

Dla osób mających trudności z przybyciem oraz powrotem prosimy o kontakt
i zgłaszanie potrzeby transportu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie tel. (46) 862 41 59.

Skip to content