XXI edycji Programu Stypendia Pomostowe 2022/2023 Segment IA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie informuję o rozpoczęciu XXI edycji Programu Stypendia Pomostowe 2022/2023 Segment IA.

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu. 

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, w ramach którego przyznawanych jest 6 różnych stypendiów na studia. Stypendia na I rok studiów stanowią furtkę do programu stypendiów na kolejne lata nauki. Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą, staży za granicą, stypendiów doktoranckich oraz warsztatów rozwijających ich kompetencje miękkie.

O stypendia na I rok studiów mogą ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci na stacjonarne studia w polskich akademickich uczelniach publicznych, pochodzą ze wsi lub małych miast do 20 tys. mieszkańców, z niezamożnych rodzin, osiągają dobre wyniki w nauce i dodatkowo spełniają jeden z warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR; są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej; pochodzą z rodziny wielodzietnej, są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka; lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

O stypendia na I rok studiów mogą ubiegać się maturzyści, którzy:

 • zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na akademickiej uczelni publicznej w Polsce,
 • pochodzą ze wsi lub miast do 20 tysięcy mieszkańców,
 • pochodzą z niezamożnych rodzin,
 • osiągają dobre wyniki w nauce,

a ponadto spełniają jeden z poniższych warunków:

 • pochodzą z rodzin (czyli są dziećmi) pracowników byłych PGR (segment IA)
  lub
 • byli uczestnikami finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej (segment IB)
  lub
 • są członkami rodzin wielodzietnych lub pochodzą z rodzin zastępczych lub państwowych domów dziecka (segment IC)
  lub
 • mają rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w programie (segment II).

 

Szczegółowe warunki udziału w programie zawarte są na podstronie Stypendia na I rok studiów oraz w regulaminach.

O stypendia na starsze lata studiów mogą się ubiegać stypendyści pomostowi, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości https://www.stypendia-pomostowe.pl/ 

Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line od 4 lipca 2022r. do 16 sierpnia 2022r., do godziny 16.00.

Skip to content