Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dla osób poszkodowanych agresją rosyjską.

Szanowni Państwo,
W zawiązku z wybuchem wojny na Ukrainie i bardzo ciężką sytuacją, w jakiej znaleźli się obywatele Ukrainy, Krajowa Izba Radców Prawnych uruchomiła Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dla osób poszkodowanych agresją rosyjską.
Centrum powstało, aby udzielać w Polsce pomocy prawnej pro bono osobom poszkodowanym przez wojnę. Działamy poprzez ogólnopolską infolinię oraz ulokowane w całym kraju punkty informacji prawnej.
Wsparcia w rozwiązywaniu problemów prawnych udzielają eksperci-wolontariusze – radcy prawni, adwokaci oraz przedstawiciele wszystkich zawodów i stowarzyszeń prawniczych, w tym prawnicy organizacji pozarządowych.
Centrum będzie działać tak długo, jak długo Ukrainkom i Ukraińcom, szukającym w Polsce bezpiecznego schronienia, potrzebna będzie pomoc prawna.
Poniżej  link do strony internetowej:
Skip to content