Wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Przypominamy, iż od 1 sierpnia 2021r przyjmujemy wnioski  o świadczenia rodzinne i  fundusz alimentacyjny w formie papierowej. W dalszym ciągu można składać wnioski drogą elektroniczną (od 1 lipca 2021r ).

Aby otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego  za miesiąc październik 2021 r. należy złożyć wniosek do 31.10.2021r.

Aby otrzymać świadczenia rodzinne za miesiąc listopad 2021 r. należ złożyć wniosek do 30.11.2021r.

Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa będzie rok 2020 z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz uzyskanego- zgodnie z zapisami ustawy.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać po numerami telefonów:

46 – 816-63-47 – zasiłek rodzinny

46 – 862-41-59 – fundusz alimentacyjny

Szczegółowe informacje o świadczeniach można znaleźć na stronie GOPS-u w odpowiednich zakładkach.

Wzory wniosków o świadczenia na bieżący okres oraz na okres 2021/2022 znajdują się na stronie internetowej GOPS w zakładce formularze do pobrania lub w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Skip to content