Ważna informacja dla osób ubiegających się o Świadczenie wychowawcze–500+

Prosimy o szczególne zwracanie uwagi i wpisywanie w nowych wnioskach o świadczenie wychowawcze 500+ wszystkich dzieci do 18 – go roku życia (wypełniając jeden wspolny wniosek na wszystkie dzieci, zarówno na pierwsze jak i na drugie czy kolejne dziecko na które są obecnie przyznane świadczenia do końca września 2019r.)

 

Skip to content