Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży TPD 800 119 119

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje iż Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, jako organizacja pozarządowa, której celem jest dobro dziecka, w odpowiedzi na:
– pogarszającą się sytuację dzieci i młodzieży w zakresie dostępu do publicznej opieki psychologicznej i terapeutycznej,

– lawinowy wzrost podejmowanych w Polsce przez dzieci prób samobójczych,

– trudności, z jakimi zmierzyć musiały się dzieci w czasie trwającej już 2 lata pandemii,

– rosyjską inwazję na Ukrainę i związane z nimi obciążenie psychiczne zarówno dla dzieci jak i dorosłych, tak tych, którzy dziś uciekają i tych, którzy przyglądają się największemu wybuchowi przemocy w tej części świata od II wojny światowej,

– nasilenie potrzeby skorzystania tu i teraz ze wsparcia w kryzysie,

 

uruchomiło nową ogólnopolską linię wsparcia psychologicznego:

 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży TPD 

 800 119 119 

Telefon działa codziennie w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.

Na linii dyżurują psycholodzy i terapeuci. 

Kontakt z psychologiem możliwy jest także poprzez

Czat zaufania TPD  na stronie internetowej  800119119.pl

 

Skip to content