Podpisano umowę dotycząca programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Gmina Młodzieszyn zawarła umowę z  Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie realizacji resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego,  na  realizację uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 35098,40zł.  W ramach Programu planujemy objąć wsparciem 2 osoby niepełnosprawne w tym: 1 osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – maksymalnie 495 godzin dla uczestnika,  oraz 1 dziecko niepełnosprawne w wieku do  16 roku życia łącznie ze wskazaniami– gdzie liczba godzin wynosi 360 godzin dla  uczestnika programu. Usługa będzie realizowana dla osób zamieszkujących teren gminy Młodzieszyn.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  2. wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
  3. uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
  4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
  5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Plakat

Skip to content