Pilne! Ważny Komunikat dotyczący funkcjonowania urzędu

KOMUNIKAT URZĘDU GMINY MŁODZIESZYN

W związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznego Urząd Gminy Młodzieszyn, GZGK oraz GOPS
wstrzymują przyjęcia interesantów do odwołania.
Wszystkie sprawy prosimy załatwiać
telefonicznie lub mailowo!
Urząd Gminy: tel. 46 864 17 50
e-mail: sekretariat@mlodzieszyn.pl
GOPS: tel. 46 862 41 59
email: gops@mlodzieszyn.pl
GZGK: 46 861 04 83,
n
umer czynny całodobowo – w przypadku awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: 508 112 779
email: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl, techniczny.gzgk@mlodzieszyn.pl
Załatwiane będą tylko sprawy niezbędne, w tym: wydawanie aktów zgonu, wydawanie dowodów osobistych.
Podatki płacimy na konto: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010
Śmieci płacimy na indywidualne konto lub na podane konto: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010
Opłata z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków: 50 9011 0005 0273 0622 2000 0010
Telefon do kasy Urzędu: 46 864 17 56
Telefon do windykacji: 46 864 17 58
http://gzgk.mlodzieszyn.pl/kontakt/
https://gops.mlodzieszyn.pl/kontakt/
Skip to content