Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Młodzieszyn!
W związku z zagrożeniem epidemicznym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie koordynuje pomoc naszym mieszkańcom z grupy “podwyższonego ryzyka”. W akcję zostali włączeni również sołtysi, którzy najlepiej znają potrzeby swoich mieszkańców. W sprawie otrzymania pomocy lub wskazania osoby jej potrzebującej (osoby starsze, chore, samotne, które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych oraz higienicznych i nie mają bliskich, sąsiadów którzy mogliby je zrobić) proszę kontaktować się z GOPS-em, tel: 46 862 41 59 lub  mailowo: gops@mlodzieszyn.pl.

 UWAGA

Za zakupy płaci osoba zainteresowana na podstawie paragonu faktury wystawionej przez sklep lub aptekę.

Osoby, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rodzin seniorów o zapewnienie swoim bliskim szczególnej opieki oraz zaopatrzenie ich w niezbędne produkty spożywcze, wodę oraz artykuły higieniczne.

Skip to content