Dyżur Prawnika w lutym 2016 w GOPS

Dyżury Prawnika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w miesiącu lutym 2016   1 luty 2016 w godzinach 9 -12 25 luty 2016 w godzinach 9 -12   Zapisy osobiście w GOPS lub pod numerami telefonu 46-861-63-43 lub 46-861-63-45

Terminy dyżuru prawnika w GOPS Młodzieszyn w styczniu 2016

Dyżury Prawnika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w miesiącu styczniu 2016 w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca tj.   7 styczeń 2016 w godzinach 9 -12 21 styczeń 2016 w godzinach 9 -12   Zapisy osobiście w GOPS lub pod numerami telefonu 46-861-63-43 lub 46-861-63-45

Informacja dotycząca pomocy w formie obiadów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że istnieje możliwość finansowania obiadów od miesiąca stycznia 2016 do czerwca 2016 dla dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Warunkiem skorzystania z pomocy jest dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 771 zł netto. Wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o wysokości otrzymywanych dochodów … Dowiedz się więcej

Harmonogram dyżurów pracownika socjalnego w Kamionie w 2016r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, iż od stycznia 2016 w drugi czwartek  miesiąca w godzinach 1000-1400 w siedzibie Filii Bibliotecznej w Kamionie będzie pełnił dyżur pracownik socjalny, który będzie pomagał osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe, poprzez: przyjmowanie wniosków, sporządzanie wywiadów środowiskowych, pracę socjalną, udzielanie porad i informacji.   Harmonogram dyżurów: 14 … Dowiedz się więcej

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 01 listopada 2015r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 roku (Dz. U. z 2015 roku poz. 1238) w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiący podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna w nowym okresie zasiłkowym 2015/2016 zmianie ulega wysokość … Dowiedz się więcej

Zmiany w pomocy społecznej od 01 października 2015 r. udostępnij:

Od 01 października 2015 roku obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej : dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł dla osoby w rodzinie – 514 zł maksymalna kwota zasiłku stałego – 604 zł; wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego – 288 zł.  

Skip to content