Paczki żywnościowe wydane kolejny raz mieszkańcom gminy Młodzieszyn

W dniu 2 października 2020 r. w budynku OSP Budy Stare Mieszkańcy gminy Młodzieszyn po raz kolejny otrzymali pomoc żywnościową. Była to dodatkowa – ponad programowa żywność zakupiona i przekazana przez Bank Żywności w  ramach realizacji projektu „Żywność dla potrzebujących” której sponsorem jest  firma Goldman Sachs. Firma wsparła Bank Żywności darowizną dzięki której zostały zakupione produkty żywnościowe.

Pomoc otrzymano osoby które otrzymały skierowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019. Żywność została wydana przez druchny z OSP w Budach Starych i  pracowników GOPS. Transport żywności został zapewniony dzięki pomocy strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionie za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Paczki żywnościowe wydano rodzinom, które spełniły kryteria i uzyskały skierowania do otrzymania pomocy.

W czasie epidemii COVID-19 paczki żywnościowe zostały wydane po raz czwarty. Od marca do września 2020 r. GOPS w Młodzieszynie jako Organizacja Partnerska o zasięgu lokalnym rozdysponowała ponad 22 tony żywności dla 368 osób z 146 rodzin.

„Dziękujemy wszystkim którzy ofiarowali swoją pomoc, w szczególności Strażakom z OSP Kamion za zapewnienie transportu żywności, pracownikom GOPS w Młodzieszynie druchnom z OSP Budy Stare za pomoc w przygotowaniu i rozdysponowaniu żywności.”

 

Skip to content